41-35515567
09141109196

1399/10/09

برچسب ها :

لرزه‌گیر
دیزل ژنراتور

لزوم استفاده از لرزه گیر در دیزل ژنراتورها

لزوم استفاده از لرزه گیر در دیزل ژنراتورها

معمولا لرزه گیر‌های فنری بصورت متعلقات جانبی دیزل ژنراتور‌ها بهمراه آن‌ها از سوی کارخانه سازنده ارسال میشود، ولی تعدادی از کارخانجات سازنده، لرزه گیر را بعنوان یک قطعه جنبی اختیاری بسته به سفارش مشتری ارسال می‌نمایند.

این لرزه گیر‌ها بصورت موثر انتقال ضربات و صدای ناشی از دیزل ژنراتور به فونداسیون و سطوح نصب را کاهش میدهند و از سوی دیگر از انتقال لرزش سایر ماشین آلات مجاور به دستگاه جلوگیری می‌کنند.

تاثیر این لرزه گیر‌ها بسته به میزان تحمل فشار و فرکانس ضربات وارده متفاوت است لذا وزن کل دستگاه یکی از پارامتر‌های مهم درانتخاب آن‌ها میباشد.

از این لرزه گیر‌ها بسته به وزن دیزل ژنراتور از دونوع دو و یا سه فنر آهنی در سایز‌های متفاوت استفاده میشود که در محفظه‌های مناسب امکان جابجایی در کلیه جهت‌ها را برای آن‌ها فراهم میاورد.

باید توجه داشت که وزن قرار داده شده به لرزه‌گیر نباید بیش از حد تحمل فنر‌های آن باشد بگونه‌ای که آن‌ها را بطور کامل فشرده نماید.

بازدهی ضربه گیر با افزایش وزن و در نتیجه فشردگی بیشتر آن نسبت مستقیم دارد و این امر در مورد افزایش دور موتور هم صادق است بگونه‌ای که با افزایش دور موتور بازدهی عملکردی ضربه گیر افزایش پیدا میکند. 

نظر خود را به محصول مربوطه ثبت نمایید.