41-35515567
09141109196

1399/10/09

برچسب ها :

نصب دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور

ملاحظات نصب دیزل ژنراتور

ملاحظات نصب دیزل ژنراتور

در زمان طرحی واجرای ساختمان محل نصب دیزل ژنراتور‌های اضطراری، ملاحظات زیر می‌بایست مورد توجه قرار گیرند.

۱- منظور نمودن فضای کافی جهت نصب دیزل ژنراتور،با درنظر داشتن تعمیرات بعدی.

۲- پیش بینی دریچه ها، مجاری و سیستم تهویه لازمبرای تامین نمودن هوای تنفس وهوای خنک کننده دیزل ژنراتور.

توضیح۲: جریان هوای تنفس در حدود ۵ متر مکعب درساعت به ازای هر کیلووات ظرفیت موتور است. مقدار هوای خنک کننده بسیاربیشترازهوای تنفس است، ولی به لحاظ وابستگی مقدار هوای خنک کننده به متغیر‌های متعدد، تعیین آن به صورت کلی امکانپذیر نیست و میبایست در هر مورد محاسبه گردد.

۳- بکارگیری تمهیدات لازم به منظور کنترل وجذب صدا و لرزش ناشی از کارکرد مولد.

۴- پیشبینی سیستم اعلام خطر آتش سوزی و آتش نشانی.

۵- بار‌های دینامیکی و لرزش‌های ناشی از کارکرد مولد، ایجاب می‌کند که فونداسیون آن درخاک طبیعی ساخته شود.به این ترتیب چنانچه نصب مولد در ساختمان چند طبقه انجام می‌گیرد، قرار گرفتن آن در پایین‌ترین طبقه الزامی است و تدابیر لازم جهت حمل مولد به محل نصب در زمان طراحی و اجرای ساختمان می‌بایست پیش بینی گردد.

۶- منبع سوخت درشاسی مولد‌های کوچک جا سازی می‌گردد. ظرفیت این منبع در حد مصرف روزانه است. این منبع می‌بایست توسط منبع ذخیره سوخت که دارای حجم وظرفیت بیشتری است پرشود. منبع ذخیره سوخت می‌بایست هم ارتفاع ویا کمی بالاتر از دیزل ژنراتور نصب شده و لوله رابط سوخت بین منبع ذخیره سوخت ومنبع سوخت روزانه پیش بینی شود. محل منبع ذخیره سوخت بایستی طوری باشد که به راحتی توسط تانکرحامل سوخت پر شود.

۷- در دیزل خانه فونداسیون مناسب برای مولد و کانال‌های لازم برای عبورلوله‌های سوخت و کابل‌های برق پیش بینی شود.

۸- در طراحی وساخت محل نصب مولد چگونگی هدایت لوله اگزوز به فضای باز ومزاحمت ناشی از سروصدا و گاز‌های خروجی آن مد نظر قرار گیرد.

۹- سیستم زمین پیش بینی گردد.

۱۰- فضای کافی برای توسعه احتمالی موتورخانه درآینده منظورشود.

۱۱- چنانچه دیزل ژنراتوراضطراری تنها بخشی از مصارف را در زمان قطع برق تامین میکند آن بخش که توسط دیزل ژنراتور تغذیه می‌شود، باید به وسیله (Bus Bar) مستقل تغذیه شود تا امکان جداسازی آن از بقیه مصارف در زمان قطع برق وجود داشته باشد.

۱۲- ارتباط لازم برای اتصال تابلوی برق دیزل ژنراتور با سیستم برق ساختمان منظور گردد (مطلوب خواهد بود که کنارهم باشند).

نظر خود را به محصول مربوطه ثبت نمایید.